Shigeru Miyamoto se pasará por la Apple Store de SoHo